1. Δικαιολογητικά για Βάπτιση:
 

 

2. Οδηγίες για τη Βάπτιση.