1. Δείτε και ετοιμάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω)

2. Δείτε τις "Οδηγίες για το Γάμο" (βλ. παρακάτω).

3. Εκτυπώστε και συμπληρώστε τα "Ατομικά στοιχεία Μελλονύμφων"

4. Κλείστε τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο ιερέα, ώστε να μην έχετε καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

   Ώρες Γραφείου Ναού για γάμο, μόνον: Δε.- Σα. 8-9 π.μ και 5-6 μ.μ.

 

α. Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Γάμο.

 

β. Οδηγίες για το Γάμο.

 

γ. Ατομικά στοιχεία Μελλονύμφων.

 

4. Έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας.

  1. Επιβεβαιώστε ότι η κατοικία σας ανήκει στα όρια της ενορίας μας -Χάρτης Ενορίας-
  2. Προετοιμάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  3. Κλείστε τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο, πριν έπισκεφθείτε το Ναό μας
  4. Ώρες Γραφείου Ναού για πιστοποιητικό αγαμίας, μόνον: Δε.- Σα. 8-9 π.μ και 5-6 μ.μ.
  5. Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας και δύο μάρτυρες (μη συγγενικά σας πρόσωπα), με τις ταυτότητές τους.

      Έτσι Θα κερδίσετε σίγουρα αρκετό χρόνο!