1. Δείτε και ετοιμάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω)

2. Δείτε τις "Οδηγίες για το Γάμο" (βλ. παρακάτω).

3. Εκτυπώστε και συμπληρώστε τα "Ατομικά στοιχεία Μελλονύμφων"

4. Κλείστε τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο ιερέα, ώστε να μην έχετε καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Παρακαλούμε προσέξτε:  Για την κράτηση Γάμου είναι απαραίτητο να έχετε κλείσει πρώτα τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο Ιερέα του Ναού μας.

 

α. Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Γάμο.

 

β. Οδηγίες για το Γάμο.

 

γ. Ατομικά στοιχεία Μελλονύμφων.

 

4. Έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας.

  1. Επιβεβαιώστε ότι η κατοικία σας ανήκει στα όρια της ενορίας μας -Χάρτης Ενορίας-
  2. Προετοιμάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  3. Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας και δύο μάρτυρες (μη συγγενικά σας πρόσωπα), με τις ταυτότητές τους.
  4. Κλείστε τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο, πριν έπισκεφθείτε το Ναό μας.

Παρακαλούμε προσέξτε:  Για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας είναι απαραίτητο να έχετε κλείσει πρώτα τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο Ιερέα του Ναού μας.