Πραγματοποιοούνται συναντήσεις κυριών στην αίθουσα του κατηχητικού μας,κάτω από το Ναό.

 

Συζυτιούνται θέματα ορθόδοξης πίστεως και ερωτήματα πιστών.

Κάθε Πέμπτη ώρα 10.00 π.μ.