Δικαιολογητικά για έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας.  

1.Επιβεβαιώστε ότι η κατοικία που θα δηλώσετε, ανήκει στα όρια της ενορίας μας -Χάρτης Ενορίας

2. Προετοιμάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

3. Κλείστε τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο, πριν έπισκεφθείτε το Ναό μας.

    Ώρες γραφείου Ναού για πιστοποιητικά αγαμίας, μόνον: Δε.- Σα. 8-9 π.μ και 5-6 μ.μ.

4. Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας και δύο μάρτυρες (μη συγγενικά σας πρόσωπα), με τις ταυτότητές τους.

Έτσι Θα κερδίσετε σίγουρα αρκετό χρόνο.