Δικαιολογητικά για έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας.  

1.Επιβεβαιώστε ότι η κατοικία που θα δηλώσετε, ανήκει στα όρια της ενορίας μας -Χάρτης Ενορίας

2. Προετοιμάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

3. Κλείστε τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο, πριν έπισκεφθείτε το Ναό μας.

4. Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας και δύο μάρτυρες (μη συγγενικά σας πρόσωπα), με τις ταυτότητές τους.

Παρακαλούμε προσέξτε:  Για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας είναι απαραίτητο να έχετε κλείσει πρώτα τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο Ιερέα του Ναού μας.

Η ώρα η καλή!