Ώρες Λειτουργίας Γραφείου Ναού

Προγραμματισμός Βάπτισης, Γάμου και έκδοση πιστοποιητικών:

μόνον με τηλεφωνική συνεννόηση (ραντεβού).