Ωράριο Ναού

Καθημερινά (όλες τις ημέρες της εβδομάδος) ο Ναός είναι ανοικτός τις ώρες:

09 - 14  &  17 - 20

Ώρες Λειτουργίας Γραφείου Ναού

Προγραμματισμός Βάπτισης, Γάμου και έκδοση πιστοποιητικών:

μόνον με τηλεφωνική συνεννόηση (ραντεβού).