• Εκτύπωση

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόγραμμα

Ισχύει από 12 Ιανουαρίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5.30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο:

5.30 - 7 μ.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα  5.30 μ.μ.