Διαδικασία και Δικαιολογητικά για έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας.  

 

      1. Επιβεβαιώστε ότι η κατοικία σας ανήκει στα όρια της ενορίας μας -Χάρτης Ενορίας-

      2. Προετοιμάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

           α. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ή Ληξιαρχική πράξη γάμου - περίπτωση πολιτικού γάμου) ή Δια Γάμον Διαζευκτήριο ή σύμφωνο συμβίωσης) - εκδίδεται από ΚΕΠ ή στην πύλη Gov.gr.

          β. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως (να φαίνονται όλα τα στοιχεία της βαπτίσεως).- εκδίδεται από ΚΕΠ ή στην πύλη Gov.gr.

          γ.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

    3. Επίσης, θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας και δύο μάρτυρες (μη συγγενικά σας πρόσωπα), με τις ταυτότητές τους.

    4. Κλείστε τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο, πριν έπισκεφθείτε το Ναό μας.

 

Παρακαλούμε προσέξτε:  Για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας είναι απαραίτητο να έχετε κλείσει πρώτα τηλεφωνικά ραντεβού με κάποιον εφημέριο Ιερέα του Ναού μας.

Η ώρα η καλή!