ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόγραμμα

Ισχύει από 2 Σεπτεμβρίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5.30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρ., Παρ. και Σάββατο:

6 μ.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα: 7 μ.μ.

Σάββατο:10 π.μ.

 

 

 

 

Προγράμματα άλλων περιόδων του έτους:

 

Από 1η Μαρτίου έως 20 Απριλίου

π. Χριστοφόρος

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο

9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη, Πέμπτη & Σάββατο:

5.30 μ.μ.

(όχι την Τρίτη 5 Μαρτίου)

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 6 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

 Ισχύει από 13 Μαΐου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη & Σάββατο:

5.30 μ.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 7 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

  Ισχύει από 13 Ιουνίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη: 5.30 μ.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 7 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

Ισχύει από 1 έως και 31 Ιουλίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη: 5.30 μ.μ.

Όχι την Τρίτη 30/7/2019

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 7 μ.μ.

 Ισχύει από 1 έως και 13 Αυγούστου

π. Χριστοφόρος

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8.30 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τετ., Παρ., Σάβ.: 8.30 π.μ. & 5.30 μ.μ.

Τρίτη 13/8: 8.30 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Κυριακή 11/8, Δευτέρα 12/8

& Τρίτη 13/8:

7.45 - 9 μ.μ.

 

Από 1η Οκτωβρίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5.30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη & Παρασκευή:  7 μ.μ.

Σάββατο:   10 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 6.30 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

 Από 1η Νοεμβρίου

(εκτός της περιόδου των εορτών: από 23/12 έως 6/1)

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5.30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη & Παρασκευή:

5.30 μ.μ.

Σάββατο:   10 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 5.30 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.