ΙΕΡΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τελείται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

(Ισχύει για το μήνα Σεπτέμβριο και ξεκινάει από τις 3 Σεπτεμβρίου)

 

π. Χριστοφόρος

Σάββατο: 9:30 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη: 10:00 π.μ. και  5:30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

      Τρίτη, Παρασκευή : 6:30 μ.μ.

      Σάββατο: 10:00 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα: 6:30 - 7:15 μ.μ., Σάββατο: 10:00 π.μ.