ΙΕΡΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τελείται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

(Ισχύει από 16 Απριλίου 2018)

π. Χριστοφόρος

       Σάββατο: 9:30 π.μ.

π. Σπυρίδων

       Πέμπτη: 10:00 π.μ. και  5:30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

      Τετάρτη:    7.30 - 8:30 μ.μ. (όχι την Τετάρτη 25/4)

     &  Σάββατο: 10:00 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

     Σάββατο: 10:00 π.μ. - 12.00