ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόγραμμα

Ισχύει από 1η Νοεμβρίου

(εκτός της περιόδου των εορτών: από 23/12/2018 έως 6/1/2019)

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5.30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη & Παρασκευή:

5.30 μ.μ.

Σάββατο:   10 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 5.30 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

 


 

Πρόγραμμα Εξομολόγησης

Ισχύει από αρχές Οκτωβρίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5.30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη & Παρασκευή:  7 μ.μ.

Σάββατο:   10 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 6.30 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.