Το παρακάτω πρόγραμμα δεν ισχύει κατά την περίοδο του Δωδεκαημέρου
(Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια)