ΙΕΡΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τελείται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

(Ισχύει για το μήνα Αύγουστο)

 

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9-11 π.μ.  και  5-6 μ.μ.

π. Ιωσήφ

      Τρίτη 1/8:         8 π.μ.  και  8 μ.μ.

      Σάββατο 5/8:    9 π.μ.

      Τρίτη 8/8:          8 π.μ. και  8 μ.μ.

      Σάββατο 12/8:   9 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Παρασκευή 11, Σάββατο 12,

Κυριακή 13 & Δευτέρα 14:

5.30-6.30 μ.μ.