ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόγραμμα

Ισχύει από 1 Ιουλίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη: 5.30 μ.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 7 μ.μ.

 

 

Προγράμματα άλλων περιόδων του έτους:

 

Από 1η Μαρτίου έως 20 Απριλίου

π. Χριστοφόρος

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο

9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη, Πέμπτη & Σάββατο:

5.30 μ.μ.

(όχι την Τρίτη 5 Μαρτίου)

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 6 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

 

Ισχύει από 13 Μαΐου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη & Σάββατο:

5.30 μ.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 7 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

 

 

Ισχύει από 13 Ιουνίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη: 5.30 μ.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 7 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

 

Από 1η Νοεμβρίου

(εκτός της περιόδου των εορτών: από 23/12 έως 6/1)

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5.30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη & Παρασκευή:

5.30 μ.μ.

Σάββατο:   10 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 5.30 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.

 


 

Από 1η Οκτωβρίου

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9 π.μ. &  5.30 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη & Παρασκευή:  7 μ.μ.

Σάββατο:   10 π.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα 6.30 μ.μ.

Σάββατο 10 π.μ.