ΙΕΡΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τελείται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

(Ισχύει από 1-7-2017)

 

π. Χριστοφόρος

Σάββατο 9 π.μ.

π. Σπυρίδων

Πέμπτη 9-11 π.μ. & 5-6 μ.μ.

π. Ιωσήφ

Τρίτη 6.30 - 8.30 μ.μ.

π. Κωνσταντίνος

Δευτέρα: 6.30 - 8.30 μ.μ.